Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Jiří Seifert: Sochy
2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517))
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Adriena Šimotová: Hostinné
Book
published, title (subtitle)
1927   Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách
1928   Základy vědy o umění (se zvláštním zřením k vědeckému studiu hudby)
2003   Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův, ku kterémuž ještě jiná velmi užitečná naučení o povinnostech myslivce lesův dle zkušenosti dokonále hledícího přidána jsou
2005   Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase)
2006   Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě (Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě)
2008   Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
2010   Kruté světlo, krásný stín (estetika a film)
2011   Výuka dobrého vkusu jako státní zájem (počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763-1805)
2012   Fyziognomie psaní (V záhybech literárního ornamentu)
2014   Na cestě k modernosti (Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910)
2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách)
2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550))
2019   Diktátor času ((De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky+)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958)
2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958)
2020   Věci v básních (Od Achilleova štítu po hyperobjekty)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1964   univ. prof. PhDr. Mirko Očadlík
1968   univ. prof. Th. et PHDr. Josef Cibulka
1973   Dr. František Jílek - Oberpfalcer (řádný profesor českého jazyka)
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Čeština doma a ve světě
2009   Studia Hercynia (Zeitbrücken - Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike)
Dissertation
published, title (subtitle)
1997   Zdenek Rykr (Volná tvorba – revize dosavadních poznatků na základě celkového průzkumu písemných pramenů a kresebné pozůstalosti)