Život Budovcovy župy, měsíčník

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _

notes:
baráčnický měsíčník