Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna

date of exhibition, exhibition title
1956 - 1962   Umění 14. až 20. století,
1958/05   Karel Štěch: Souborná výstava původní grafiky,
1959/04/19 -   Hluboká 1959: Jižní Čechy v boji, práci a radosti,
1960/04/17 - 1960/10/31   Hluboká 1960: Podíl jižních Čech na tvorbě národního pokladu,
1961   František Líbal: Malířské dílo,
1961   Výtvarným uměním k socialistickému životu,
1961   Umění holandských mistrů,
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu,
1962   Mikoláš Aleš: Výbor z díla,
1962   Od impresionismu po současné umění 1900/1962,
1963 - 1963/10/31   Břetislav Benda: Výběr z díla,
1963 - 1964   České umění 19. století,
1963/05 - 1963/06   Fotografická avantgarda,
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963,
1964   František Peterka,
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách,
1965 - stálá expozice   České umění 20. století,
1967   Dětský výtvarný projev,
1967/09   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951,
1968   Nunne von Unge: Grafika, Erik Idar: Obrazy,
1968/10/20 - 1968/11/20   Každé dítě je dítětem (Dítě a výtvarný projev 1968),
1969   Toto je má vlast (II. celostátní výstava LŠU),
1970/04/26 - 1970/06/07   25 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách,
1971/03/21 -   Holandská krajinomalba 17. století,
1972/07/15 - 1972/09/24   Josef Mánes,
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945,
1974/05/17 - 1974/09/30   Barokní tapiserie ze sbírek ČSR,
1974/06/13 - 1974/09/30   Slovenské sochařství k 30. výročí SNP,
1974/11/23 - 1975/02/28   Výběr z přírůstků z let 1971-1974,
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975,
1976/05/15 - 1976/10/10   Mikoláš Aleš (1852 - 1913),
1976/11/13 - 1977/02/28   Jan Kojan: Výběr z díla,
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945,
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975,
1980/04/19 - 1980/10/31   35 let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách,
1981/04/25 - 1981/09/30   České moderní umění 1900-1980,
1981/11/01 - 1981/12/10   Přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1976-1980,
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
1985/04/27 - 1985/09/29   Český jih 1945-1985,
1985/05/20 - 1985/06/13   Sovětské gramofonové desky - Melodija 85,
1985/07/17 - 1985/08/11   Reprezentační výstava sovětské literatury,
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století,
1987/04/25 - 1987/09/30   České umění 20. století - přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1980-1985,
1987/04/25 - 1987/09/30   Mikoláš Aleš: Kresby,
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století,
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar,
1990/04/22 - 1990/08/26   Český jih 1990: Současné jihočeské umění 1980 - 1990,
1990/09/02 - 1990/11/04   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy,
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
1991/12/01 - 1992/01/26   Alšova země,
1992/02/01 - 1992/04/12   Radikální realismus (výtvarná díla ze sbírek AJG),
1992/10/10 - 1992/12/31   České zátiší 20. století,
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze,
1993/09/03 - 1994/01/31   Theodor Pištěk,
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů,
1999/05/01 - 1999/05/30   České umění kolem roku 1900 ze sbírek AJG,
1999/07/03 - 1999/10/31   Jiří Trnka 1912-1969,
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000,
2001 - 2002   Alena Nádvorníková: Děje, děje,
2005/12/08 - 2006/02/05   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina,
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970,
2006/06/15   Jihočeská komorní filharmonie,
2006/06/23   Rozhlasový swingový orchestr,
2006/06/29   Jitka Čechová - klavír,
2006/06/30   Rozhlasový swingový orchestr,
2006/07/13   Keiko Michiyo,
2006/07/27   Linha Singers,
2006/08/10   Petr Nouzovský, Yukie Ichimura,
2006/08/24   Heroldovo kvarteto,
2006/09/07   Jiří Stivín,
2007/04/21 - 2007/08/26   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective,
2007/09/08 - 2008/06/14   České umění XX. století: 1970-2007,
2007/12/02 - 2008/01/06   Afrika mýma očima,
2008/04/12 -   Gotické umění. Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture,
2009/05/06 - 2009/05/17   V Zemi Já,
2010/05/01 - 2010/09/05   J.H. Kocman: Sample Book of Decorated Papers,
2010/05/01 - 2010/09/05   Karel Zlín: Retrospektiva,
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010,
2011/04/06 - 2011/04/25   Když je tma (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ),
2011/05/07 - 2011/08/14   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba,
2011/08/27 - 2011/12/31   Miloslav Troup: Dílo,
2012/04/04 - 2012/04/25   V knize ukryté (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ),
2013/03/27 - 2013/04/14   Kdybych byl architektem...,
2014/04/02 - 2014/04/21   Když se hudba vybarví...,
2014/12/15 - 2015/05/03   Hlad po kráse (Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. století),
2015/05/01 - 2015/05/19   Přišla už pošta?,
2015/05/23 - 2015/06/20   Lukáš Musil: MUSA,
2015/06/28 - 2015/09/27   Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění,
2015/08/03 - 2015/10/02   Dílo sezóny: Assumpta z Bílé hory,
2015/09/12 - 2015/12/06   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye,
2017/05/13 - 2017/10/01   Válečné plakáty 1914-1918 / War posters 1914-1918,
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna (Kontexty meziválečného umění),
2018/05/19 - 2018/10/07   Pohledy do palety - Česká krajinomalba ze sbíreky Kooperativy,
2018/06/09 - 2018/10/07   František Kupka: Člověk a Země,
2019/06/09 - 2019/10/13   Pasta Oner,
neuvedeno   50. Hudební léto Hluboká,
stálá expozice   Jihočeská gotika,
stálá expozice   České sochařství 20. století,
stálá expozice   Nizozemské malířství 16.-18. století,
stálá expozice   Gotické umění jižních Čech a Šumavy,