Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Miloslav Moucha