Výstavná sieň Tatranskej galérie

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Poprad (Poprad)
address: Alžbětina 30