Vlastivědný ústav

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Le Corbusier
1978   Jiří Švengsbír: Rytiny
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1971   Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci
Text
published, title (subtitle)
1966   Varhany Michaela Englera u sv. Mořice v Olomouci / Die Michael Engler-Orgel bei St. Mauritz in Olomouc (Olmütz)