Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie

institution, city, address
Státní galerie výtvarného umění, Most (Most), P.O.Box 91