Kopplov kaštiel

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1992/09/11 - 1992/10/25   Sveť Ilavský, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Kopplov kaštiel, Trnava (Trnava)