Teatrologická společnost

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1997   Kdo je kdo v české teatrologii