Sigma - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace

person, born
Opletal Ladislav, 29. 8. 1946