Václav Petr

type: nakladatelství
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
1927 - Lützowova 27, Praha 2
1925 - Sochařskáí 334, Praha-Bubeneč

Václav Petr

kniha
  published   title (subtitle)
  1925   Ohromné maličkosti
  1925   Povídky v kostkách
  1926   Jasnící se horizont (Průhledy a podobizny)
  1926   Třetí výstraha (The third Warning)
  1927   Háj, který voní skořicí
  1927   Hvězdy v oknech (1921-23)
  1928   Dinah
  1928   Lelíček redivivus
  1929   Jen na chvíli (Povídky a drobné prosy)
  1929   Lístky ze Španěl
  1929   Vzpoura a loupežné přepadení na královské lodi Bounty
  1929   Žaltář
  1930   Tvář století (Několik průhledů do psychologie dneška)
  1932   Padající hvězdy (Čtrnáct dní jedné divadelní revoluce)
  1932   Simba (Africké dobrodružství s králem zvířat)
  1934   Jiří Wolker (Básník a člověk)
  1934   Via Podmokly (Román)
  1935   Kniha o lidech a zvířatech
  1935   Studánky
  1935   Tvář cherubína
  1936   Nohama v blátě
  1936   Zralost nadeše
  1937   Co ty budeš dělat? (Otázka tvořivého pacifismu)
  1937   Dům bez naděje
  1937   Olza (Sedm žalmů)
  1938   Dvanáct májů (1934-1938)
  1938   Hlavice sloupů
  1939   Bílý květ Dona Juana
  1939   Na konci země
  1939   Potmě (Básně)
  1939   Rozmluvy přes plot
  1939   Strach jde světem (Komedie o třech dějstvích)
  1939   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění)
  1939   Veliký Van (Román tygra)
  1940   Jih proti severu I (V bouři)
  1940   Jih proti severu II (Po bouři)
  1940   Kouzelník barev (Jan Vermer z Delftu)
  1940   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění)
  1940   Vypravěč aneb 57 povídek pro všechny případy
  1940   Ženy doby přemyslovské
  1941   Chorál deště
  1941   Jazyková komika
  1941   Království polního klasu
  1941   Pod povrchem tvarů
  1941   Pod staropražským nebem (Čtení o životě ve staré Praze)
  1941   Zima
  1942   Černá hodina
  1942   Gotický Zeyer
  1942   Jan Erazím Vocel, zakladatel našich dějin umění
  1942   Když kvetla louka
  1942   Pavel a Gertruda (Milostný román)
  1942   Pohodlný Klaudián
  1943   Na trzích snů (básně)
  1943   Plameny (básně)
  1943   Smrt v zrcadle
  1943   Zčeřené okamžiky
  1944   Balady
  1944   Divákovy zápisky
  1944   Osudná koza Soňa
  1944   Píseň lásky
  1944   Symbol země u K. H. Máchy
  1944   Tys přišla
  1945   Matky (Báseň)
  1945   O bláznivém knížeti
  1945   Praha pod křídly války
  1946   Člověk kritisuje přírodu
  1946   Já, spravedlnost
  1946   Jih proti severu I (V bouři)
  1946   Jih proti severu II (Po bouři)
  1946   Listy mrtvému příteli
  1946   Měli jsme dva psy
  1946   O smyslu formy (Studie o otázkách formy v díle českých básníků)
  1946   Podívaná pro bohy (Fantastické knižní drama)
  1946   Proti srsti (Hrst jízlivosti, starších i novějších, slušných i neslušných po česku i jinak, několik s odpuštěním i po německu)
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež
  1946   Smaragdový příboj
  1946   Šesté jaro (Román z nacistické věznice)
  1946   Tisíc let stavitelského umění v českých zemích
  1946   Tvorba životního slohu
  1946   Wolker pracujícím (Výbor Stanislava Kostky Neumanna (1. vydání))
  1946   Zpěv duše
  1947   Cesty historikovy
  1947   Cizinec
  1947   Dílo Jiřího Ortena (Poesie)
  1947   Dílo JIřího Wolkra (Díl I.)
  1947   Jeden ze všech
  1947   Když spadlo zatemnění (Epigramy a satiry)
  1947   Knihovníci a knihomilové
  1947   Lidé a věci
  1947   Listy z dějin umění
  1947   Manželství soudce Timberlanea
  1947   Osobnost, tvorba a boj
  1947   Paměť bojovníků (Báseň)
  1947   Paříž 1945
  1947   Portugalské sonety
  1947   První hudba bratřím (Básně)
  1947   Stručné dějiny Československé
  1947   Tvorba životního slohu (Stati o architektuře a užitkové tvorbě)
  1948   Básně
  1948   Dílo JIřího Wolkra (Díl III.)
  1948   Dílo Jiřího Wolkra (Díl II.)
  1948   Dobrodružství Wesleye Jacksona
  1948   Dopisy z podzimu 1938 (Výběr z umělcovy korespondence)
  1948   Jim hostinou bylo... (Báseň)
  1948   Kniha o životě a smrti
  1948   Kniha o životě a smrti
  1948   Mrtvý čas
  1948   Nevýslovné toužení (Studie Smetanova dramatu)
  1948   O sebeurčení našeho malířství
  1948   Pan Adam
  1948   Píseň dalekého míru (Kantáta)
  1948   Píseň dalekého míru
  1948   První sešit o existencialismu
  1948   Příběh pouště
  1948   Štěstí zarmoucených (Román)
  1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku)
  1948   Úvahy o revoluci naší doby
  1948   Úzké cesty (Verše z let 1944-1947)
  1948   Za památkami staré Prahy
  1948   Země bez Boha
  1949   Cyril Bouda
  1949   Deště
  1949   Dětství Maxe Švabinského
  1949   K pramenům Máchovy tvorby
  1949   Kamenný anděl (Výbor z básnických sbírek 1937-1944)
  1949   Pohádka o neposlušném kominíčkovi
  1949   Táborový deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkra
  1949   Tůně (Básně 1938-1941)
  1949   Wolker pracujícím (Výbor Stanislava Kostky Neumanna (2. vydání))
  1949   Wolkrovou síní
  nevydáno   Na cestách (1947)
  nevydáno   Noane (1947)
  nevydáno   Poesie luny (1947)
  nevydáno   Pustevník na horách
  nevydáno   Robinsonova chata
  nevydáno   Záhadný pan Robinson
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1945   K poctě zbraň praporu!
  1946   Cesta Karla Dvořáčka (Vzpomínkový a literární sborník)
  1946   Jarní cesta (Z dopisů malíře Jindřicha Pruchy)
  1947   Ohnice (Sborník současné literatury. I. 1947)
  1947   Ohnice (Sborník současné literatury. II. 1947)
  1948   Čeští básníci mládeži
  1948   Nevyúčtován zůstává život (Sborník prací Gustava Schorsche a vzpomínek jeho přátel)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1930   Hrob Jiřího Wolkera
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1945   Za Jiřím Ortenem
  1946   Balada z regálu (Výkřik duše vyučeného adepta umění jednati s koupěchtivým čtenářstvem,…)

Václav Petr

kniha
  published   title (subtitle)
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I)
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939)

Václav Petr

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2007   Jaroslav Rössler