Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství

year of establishment: 1948
year of termination: 1968
city: Praha
address: _