Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Knižní grafika, obrazy a kresby Milana Albicha z cesty po Sovětském svazu
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Ruské malířství XIII. až XIX. století
Book
published, title (subtitle)
1948   Abaj
1948   Za velkým cílem ((1. vydání))
1948   Bratr oceánu (1. část. Lodivod)
1948   Rodí se město ((1. vydání))
1948   Bratr oceánu (2. část. Město)
1949   A milovat mě bude lid... (Výbor z veršů A. S. Puškina)
1949   Přátelé a nepřátelé
1949   Rodí se město ((2. vydání))
1949   Mordvinka
1949   Slovo o vlasti ((1. vydání))
1949   Písně Abajovy
1949   Čajka ((4. vydání))
1949   Loď Kachetie
1949   Na pařížském kongresu obránců míru
1949   O Stalinovi
1949   Poslední kupa sena
1949   Ztracená třída
1949   Hvězda
1949   Rozhodný krok
1949   Sněžný útes
1949   Rodí se město ((3. vydání))
1949   Organizace práce v SSSR ((1. vydání))
1949   Organizace práce v SSSR ((2. vydání))
1949   Organizace práce v SSSR ((3. vydání))
1949   Soudnictví v SSSR
1949   T. D. Lysenko ((1. vydání))
1949   Příběh stachanovce Rjabina
1949   Socialistické soutěžení v SSSR (Od sobotníků až po stachanovské hnutí)
1949   Socialistické soutěžení v SSSR (Od sobotníků až po stachanovské hnutí (2.vydání))
1949   Slovo o vlasti ((2. vydání))
1949   Lidová správa v SSSR a ´samospráva´ v kapitalistických státech
1949   Dněpr
1949   Čajka (3. vydání)
1949   Dostigajev a ti druzí (Hra o třech jednáních)
1949   Tři pohádky
1949   Žil jsem na Čukotce
1950   O Americe (Zápisky z cest po Americe v próze i ve verších)
1950   Přátelé a nepřátelé
1950   Kořen života
1950   Vítězný film (Třicet let sovětského filmu)
1950   Ocel a mír
1950   Vítězný traktor
1950   Záhada N. F. I.
1950   Husí ostrov
1950   Čajka ((6. vydání))
1950   Čajka ((5. vydání))
1950   Divadlo pro děti v SSSR
1950   Organisace socialistického soutěžení v SSSR
1950   Jeden z Donbasu
1950   Tři v šedých pláštích
1950   Na sovětských polích se rodí štěstí ((1. vydání))
1950   Na sovětských polích se rodí štěstí ((2. vydání))
1950   Manifest mládí
1950   Za mír
1950   Poslední z Udege
1950   Severní zář
1950   Za velkým cílem ((2. vydání))
1950   Bill Nation a Nikolaj Sitranov
1950   Opera a balet v SSSR
1950   O Stalinovi
1950   Jaro v Sakenu
1950   Země duní
1950   Nástup k velikému boji
1950   Člověk vítězí
1950   Světla v Koordi (Povídky)
1950   Sedm dní
1950   Organizace práce v SSSR ((4. vydání))
1950   V údolí Stripy
1950  
1950   150 000 000
1950   Sovětský národopis a jeho prokroková úloha
1950   Úspěchy sovětské techniky
1950   Vyprávění o dvou kolchozech
1950   Čtyřicet let na stavbách Moskvy
1950   Lenin a Stalin ve filmu
1950   Kolektivní smlouvy v SSSR
1950   Než zazněly sirény
1950   Ohnivá země
1950   Sovětský historický román
1950   T. D. Lysenko ((2. vydání))
1950   T. D. Lysenko ((3. vydání))
1950   Berendějovy prameny
1950   Klement Gottwald, tvůrce československo-sovětského přátelství a spojenectví
1950   Socialistické soutěžení v SSSR (Od sobotníků až pod stachanovské hnutí)
1950   Obchod v SSSR a jeho úloha v rozvoji národního hospodářství země
1950   Lidová správa v SSSR a ´samospráva´ v kapitalistických státech
1950   GOELRO. První státní plán SSSR
1950   Moji chlapci
1950   VKS(b) - vedoucí a usměrňující síla sovětské společnosti
1950   Leningrad na Nový rok
1950   Svátek sovětského lidu ((1. vydání))
1950   Zítra vyplujeme na moře
1950   Světový význam sovětského umění
1950   Socialistická kultura v SSSR (Od sobotniků až po stachanovské hnutí (1. vydání))
1950   Svět začíná za humnny
1951   Nástup k velikému boji
1951   Dobré město
1951   Tam, kde teče Sukpaj
1951   Žapar a Žamila
1951   Filmové pohádky ze sovětských kreslených filmů
1951   Laureát Stalinovy ceny
1951   Manželství a rodina v SSSR
1951   Estonská SSR
1951   Úderka Marie Volkovové
1951   Živé vápno
1951   Péče o zdraví pracujících v SSSR
1951   Ukrajina zpívá
1951   Vyprávění o mém životě
1951   Taras Ševčenko (Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny)
1951   Jednota vědy a praxe v SSSR
1951   Za stachanovskou dílnu
1951   Z povídek a črt
1951   Vzestup životní úrovně pracujících SSSR
1951   Práce kulturního domu v SSSR
1951   Alexandr Šaškov, tavič z Kuzbasu
1951   Vyprávění o dětech
1951   V Salské stepi
1951   Záře
1951   Odhalené tajemství
1951   Tajný zápas
1951   Nad mapou SSSR
1951   Píseň o bílém roce
1951   Národní tradice a výchova sovětského vlastenectví
1951   Havran, jarní pták
1951   Botagoz, dcera Kazachstánu
1951   Milionář ((1. vydání))
1951   Milionář ((2. vydání))
1951   K. A. Timirjazev
1951   Ukrajinská SSR
1951   Hosté v Stukačích
1951   První týden ((1. vydání))
1951   První týden ((2. vydání))
1951   Státní rozpočet SSSR
1951   Kořen života
1951   Učitelka Voroničevová
1951   Organisace průmyslu SSSR
1951   Voják Ťorkin
1951   Velká vlastenecká válka Sovětského svazu
1951   Za černým zlatem
1951   Země sovětů ve fotografii ((1. vydání))
1951   V. I. Lenin
1952   Lena (Vyprávění plná radosti)
1952   Tvořivá spolupráce vědy a výroby v SSSR
1952   Hospodářský zeměpis SSSR ((1. vydání))
1952   Vzdálené a blízké ((1. vydání))
1952   Vzdálené a blízké ((2. vydání))
1952   O morálním profilu sovětského člověka
1952   Über das moralische Profil des Sowjetmanschen
1952   Splněný závazek
1952   Dějiny SSSR ((Stručný výklad) (2. vydání))
1952   Dějiny SSSR ((Stručný výklad) (3. vydání))
1952   Sovětský sever
1952   Vítězství inženýra Korasakova (Druhá varianta)
1952   Bratská pomoc SSSR - záruka rozkvětu naší vlasti
1952   Kolchoz na Altaji
1952   Sovětský svaz v boji za snížení výzbroje a zákaz atomové zbraně
1952   Nesmrtelnost ((1. vydání))
1952   Nesmrtelnost ((2. vydání))
1952   Klenové údolí
1952   Rodná země (Trilogie: 1. Světlo na Urale, 2. Lesogorští nastupují, 3. Klenové údolí)
1952   Moskevské metro
1952   Sergej Mironovič Kirov
1952   Sovětská armáda, záštita světového míru
1952   V cizině a doma
1952   Marja ((1. vydání))
1952   Sovětský svaz v boji za jednotné nezávislé, demokratické a mírumilovné Německo
1952   Stachanovci našeho závodu
1952   Mladí mistři
1952   Učme se jazyku Lenina a Stalina
1952   Nezlomení lidé (Obrazy ze života a práce sovětských slepců)
1952   Politika bolševické strany, životní základ sovětského zřízení
1952   První týden ((3. vydání))
1952   Lidé na stavbách komunismu
1952   Světodějný význam Velké říjnové socialistické revoluce
1952   Die weltgeschichtliche Bedeutung der Grossen sozialistischen Oktoberrevolution
1952   Ruští revoluční demokraté a A. I. Gercen
1952   V Zakarpatské Ukrajině
1952   Kamenný základ ((1. vydání))
1952   Kamenný základ ((2. vydání))
1952   Ruská lidová píseň na nových cestách
1952   Sovětské karikatury
1952   Dobytí severního pólu
1952   Na prahu komunismu
1952   V kraji uhlí
1952   Rozvoj elektrifikace v SSSR (Od GOELRO k velkým stavbám komunismu)
1952   Velký boj sovětského lidu - stavby komunismu
1952   Hrdinové stalinských pětiletek
1952   Sovětská žena, budovatelka komunismu
1952   Leningrad
1953   Tři roky v Arktidě ((1. vydání))
1953   I. V. Mičurin, veliký přetvářitel přírody
1953   Dějiny SSSR ((Stručný výklad) (4. vydání))
1953   Přetvoření naší planety
1953   Zlatý potok
1953   Marja ((2. vydání))
1953   Štěstí
1953   Větrná step
1953   Země sovětů ve fotografii ((2. vydání))
1954   Tři roky v Arktidě ((2. vydání))
1954   Hospodářský zeměpis SSSR ((2. vydání))
1954   Co jsem viděl na sovětských stavbách
1954   Putování po sovětském Tádžikistánu
1954   Vyprávění o kozácích
1954   Putování Povolžím
1954   Lidé naší doby
1954   Svátek sovětského lidu ((2. vydání))
1954   Tam, kde teče Sukpaj
1954   S čistým štítem
1955   Dobytí severního pólu
1956   Porážka
1956   Lidé země
1956   Černomořská jitra
1956   Tři roky v Arktidě
1956   Na jednom okrese
1956   Rozrušená země
1957   Foma Gordějev
1958   Únos Evropy
1958   Rudá jízda, Oděské povídky, Povídky
1958   Zmizeli beze stopy...
1958   Zápisky kriminalistovy
1958   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova)
1959   Roald Amundsen
1959   Dobytí severního pólu
1959   Volá Mirnyj
1959   Do Moskvy
1959   Kobylky
1960   Patent AW
1960   Viriněja
1960   Přistání na Venuši
1960   Opálová oblaka
1960   Rozrušená země (2. díl)
1961   Šťastnou cestu, Octavie! (Příhody červenobílého automobilu, který projel čtrjnáct tisíc kilometrů z Prahy pod Kavkaz a potom zase zpátky do malé chaloupky v českém lese)
1961   Vojna a mír (1. díl)
1961   Vojna a mír (2. díl)
1961   Projížďka v kočárku s poníkem
1961   Poslední salvy
1962   Konec Černého supa
1962   Sloky lásky
1962   Kdo jezdí sám
1962   Kouzelný koberec (Pohádky z Kazachstánu a Uzbekistánu)
1963   Kam zmizel kočovník
1963   Tady žijeme
1963   Třetí povídky z vesmíru
1963   Generátor zázraků
1963   Revír bez hranic
1963   Rozpečetěný čas
1964   Uražení a ponížení
1964   Modré kaskády
1964   Dravé řeky (Vodákovy toulky po Kavkaze)
1964   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova)
1965   Táňa a dva pistolníci
1965   Expedice Kavkaz
1965   Petrovka 38
1965   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou)
1965   Revír bez hranic
1965   Smrt počká
1966   Most přes řeku Kwai
1966   Evžen Oněgin (Román ve verších)
1966   Mužický dekameron (Aneb veselé i truchlivé příběhy, povětšině milostné)
1966   Lupiči v domě
1966   Mrtvá dráha
1966   Timur a jeho parta
1966   Tři špačci na obzoru
1966   Závoj zeleného ticha
1966   Prameny ruské divadelní moderny
1967   Vulkán
1967   Mladá sovětská poezie 1967
1967   Rychlonohý Džar
1967   Kreutzerova sonáta
1968   Hledání tvaru (Moskevské a leningradské ateliéry)
1968   V rokli čeká smrt (Babij Jar)
1968   Za zvířátky do pohádky (Nejkrásnější ruské pohádky vypráví Alexej Tolstoj.)
1968   Útěk (Poslední dny Lva Tolstého)
1968   Achillovo srdce
1968   Agent bez hesla
1968   Sbohem živote
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1947   Kalendář Světa sovětů 1948
1949   Proti kosmopolitismu v sovětském umění (Soubor statí a článků ze sovětského tisku)
1949   Zahraniční politika SSSR od Říjnové revoluce až po naše dny ((1. vydání))
1949   Zahraniční politika SSSR od Říjnové revoluce až po naše dny ((2. vydání))
1950   A.S.Makarenko (Sborník statí a článků, (1. vydání))
1950   Jak žili a bojovali za své osvobození dělníci a rolníci v carském Rusku
1950   Jednotná rodina sovětských národů
1950   A.S.Makarenko (Sborník statí a článků, (2. vydání))
1950   Od socialismu ke komunismu v SSSR ((1. vydání))
1950   Od socialismu ke komunismu v SSSR ((2. vydání))
1950   Současný stav sovětské literatury pro mládež
1950   Sovětská socialistická společnost
1950   Sovětský socialistický stát
1950   Veliké stavby stalinské epochy ((1. vydání))
1950   Zahraniční politika SSSR od Říjnové revoluce až po naše dny ((3. vydání))
1951   Budování socialistické společnosti v SSSR
1951   Sovětský lid v boji za obnovu a rozvoj národního hospodářství SSSR po Velké vlastenecké válce
1951   Sovětský svaz - záštita míru, demokracie a socialismu
1951   SSSR a kapitalistický svět mezi dvěma světovými válkami
1951   K vysokým rychlostem
1951   Komunismus, cíl sovětského lidu
1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti)
1951   Mezi Volhou a Donem (Volžsko-donský průplav)
1951   Veliké stavby stalinské epochy ((2. vydání))
1951   Velká říjnová socialistická revoluce
1951   Volební zákon SSSR v otázkách a odpovědích
1952   Kozácké dumy
1952   Úspěchy sovětské techniky při stavbě vysokých budov v Moskvě
1952   Náš Gorkij
1952   Hospodáři Tříhorské textilky (Tříhorská manufaktura F. E. Dzeržinského)
1952   Od socialismu ke komunismu v SSSR ((3. vydání))
1952   Svaz sovětských socialistických republik (Přírodní, hospodářský a politický přehled)
1952   Veliké přetvoření přírody SSSR
1953   Čtení o velkých stavbách komunismu
1953   Deset let Československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci
1953   Se Sovětským svazem za trvalý mír ve světě
1954   Jak se vaří v SSSR
1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích
1963   Mladá sovětská poezie
1965   Mladá sovětská poezie (Ukrajinští básníci)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2014   Lidové nakladatelství (1948 - 1992)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1954   Dřevoryty Karla Štecha ke knize Jiřího Marka Radostná setkání
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1951   Rusko-český slovník nejdůležitějších slov pro četbu sovětského tisku ((1. vydání))
1952   Rusko-český slovník nejdůležitějších slov pro četbu sovětského tisku ((2. vydání))
Textbook
published, title (subtitle)
1949   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1949, 1. stupeň (1. vydání))
1950   Klíč pro učitele LKR 1. stupně
1950   Klíč pro učitele LKR 2. stupně
1950   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1950. 1. stupeň)
1950   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1950. 2. stupeň, část 1.)
1950   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1950. 2. stupeň, část 2.)
1950   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 2. stupëň)
1951   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 1951, 2. stupeň (3. vydání))
1951   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 1951, 2. stupeň (4. vydání))
1951   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny pro pokročilé, 3. stupeň (1. vydání))
1951   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny pro pokročilé, 3. stupeň (2. vydání))
1951   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 1951-52, 1. stupeň pro začátečníky)
1951   Ruština světový jazyk pokroku a míru (Učebnce pro 1. stupeň LKR)
1952   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1951-52, 1. stupeň (4. vydání))
1952   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1951-52, 1. stupeň (5. vydání))
1952   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1951-52, 2. stupeň)
1952   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1951-52, 3. stupeň)
1952   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 2. stupeň)
1953   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 1. stupeň)
1954   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 1. stupeň)
1954   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny, 2. stupeň)
1955   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro 1. stupeň LKR)
1956   Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro 1. stupeň LKR (8. vydání))
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Svět sovětů 1945-1965 (Bibliografický katalog)
Album
published, title (subtitle)
1949   V. I. Lenin (Album fotografií)
1949   Sovětská armáda ((1. vydání))
1949   Sovětská armáda ((2. vydání))
1949   Sovětské zemědělství
1949   Sovětský film
1949   Sovětský sport a tělesná výchova
1949   Sovětští pionýři
1949   J. V. Stalin
1950   Sovětská žena
1950   Sovětský průmysl
1952   Mistři sovětského zemědělství