Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1963/11/08 - 1963/12/01   Milan Albich: Cestovní deník ze Sovětského svazu, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)