Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství

institution, city, address
Lidové nakladatelství, Praha, Václavské nám. 36