Kvasnička a Hampl

city: Praha
address: Královské Vinohrady
state: Česká republika (Czech Republic)

Kvasnička a Hampl

kniha
  published   title (subtitle)
  1924   Batavie (Prósy 1916-1923)
  1924   Šípkový keř (Básně)
  1924   Ženský sněm
  1927   Barok (Tři essaye)
  1927   Lehké a těžké kroky
  1928   Básně a první prósy
  1928   Dobrý člověk a jiné povídky
  1929   Slovenské pohádky a pověsti II
  1929   Tři práce zlých let (Diblík, Pravzor Tartuffa, Vláda a láska)
  1930   Co ještě zbývá
  1930   Kritiky
  1930   Smrt si jde pro arcibiskupa
  1930   Sokolské básně a studie
  1931   Básníci zítřku (Walt Whitman, Alfred Mombert)
  1931   Návštěvy I (Překlady z francouzské a anglické lyriky)
  1931   Souhvězdí (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck)
  1932   Mahátmá Gandhí
  1932   Potopa (Historický román pro dospělejší mládež)
  1932   Život Michel Angela
  1933   Chléb a sůl
  1933   Suchá jehla
  1933   Šípkový keř (Básně)
  1935   Jan Kryštof (Úsvit, Jitro, Jinoch)
  1935   Jan Kryštof (Vzpoura, Jarmark)
  1935   Jan Kryštof (Antoinetta, V domě, Přítelkyně)
  1935   Jan Kryštof (Hořící keř, Nový den)
  1936   Barevný vějíř (Básně)
  1936   Leonardo da Vinci (1)
  1936   Leonardo da Vinci (2)
  1936   Pan Volodyjovski (Historický román pro dospělejší mládež)
  1937   Cikáni
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od pravěkosti až do roku 1253)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1253 až do roku 1403)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1403 až do roku 1431)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1431 až do roku 1457)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1457 až do roku 1500)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1500 až do roku 1526)
  1940   Student Kosman (Román jednoho mládí)
  1941   Leonardo da Vinci (1)
  1941   Leonardo da Vinci (2)
  1942   Dr. H. Augustin: Učebnice němčiny
  1945   Ruské byliny (Výběr pověstí o ruských bohatýrech)
  1945   Světlý oblak (Dvanáct zpěvů z temných let)
  1946   Běsové (Básně)
  1946   Ďábel frajtrem (Druhé války světové stručný přehled veršem)
  1947   Divoké srdce
  1947   Nepřítel v těle
  1947   Umění milovati (Jak léčiti lásku, Lásky, O líčidlech)
  1948   ...jejich je království nebeské
  1948   Anglická korespondence (Pro obchod, průmysl, zasilatelství, banky a pojišťovny)
  1948   Jan Kryštof (Úsvit, Jitro, Jinoch)
  1948   Jan Kryštof (Vzpoura, Jarmark)
  1948   Jan Kryštof (Antoinetta, V domě, Přítelkyně)
  1948   Jan Kryštof (Hořící keř, Nový den)
  1948   Šípkový keř (Básně)
  1948   Umění milovati (Jak léčiti lásku, Lásky, O líčidlech)
  1949   Hoch s lukem (Básně)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1946   Vzpomínky z mládí
učebnice
  published   title (subtitle)
  1947   Grammaire Française (Francouzská mluvnice pro pokročilé)

Kvasnička a Hampl

person   born from - to, notes
Bárta František   19. 9. 1913     1939 - 1940, propagační pracovník