Regionální muzeum a galerie

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Josef Honys
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Retro Petra Hebera (1964 - 2004)
2004   Josef Jíra: Portréty
2004   Eva Vlasáková: Putování divnou zemí / Wandering through a strange Land
2005   Jaroslava Solovjevová: Výstava obrazů a grafik (akademická malířka)
2005   Eva Kubínová: Dřevořezy
2009   Zdenka Marie Nováková: Obrazy
2009   Eman Bosák z Jivína: Expozice vybrané grafiky a kreseb 1973 - 2009
2011   Adolf Born
2012   Petr Heber: Objekty
2012   Grafik Václav Ševčík
2014   Eva Kubínová: Řeč dřeva
2016   Jaroslav Klápště: Osamělý chodec
Book
published, title (subtitle)
2018   Poklady sbírek Královéhradeckého kraje
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2005   Pohledy do minulosti fotografie (ze sbírek Čeňka Linharta)
2011   Smím prosit?