Vydavateľstvo Tatran

city: Bratislava (Bratislava)
address: _
state: Slovensko (Slovakia)

Vydavateľstvo Tatran

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/03/06 - 1967/03/23   Nakladatelství Tatran, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1986/06/05 - 1986/06/30   Michal Kellenberger: Ilustrácia, grafika, kresba, Výstavný priestor vydavateľstva Tatran, Bratislava (Bratislava)

Vydavateľstvo Tatran

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1979   Hračka - Svet dieťaťa z výtvarných prác Vladimíra Kompánka
  1979   Jozef Kostka: Výber z tvorby
  1979   Ladislav Medňanský: Súborné dielo
  1979   Zolo Palugyay: Kresby a pastely
  1980   Cyprián Majerník: Výber z celoživotného diela
  1980   Gustáv Mallý: Súborné dielo
  1980   Ján Kulich
  1980   Jozef Kostka: Odkaz SNP v sochárskej tvorbe
  1981   Ján Kulich
  1981   Július Lörincz: Celoživotné dielo
  1981   Štefan Bednár: Súborné dielo
  1982   Emil Bačík: 12 obrazov
  1982   Ján Želibský: Súborné dielo
  1982   Ľudovít Fulla (1902 - 1980)
  1982   Vladimír Droppa: 12 grafik
  1983   Jan Bauch: Výber z diela z rokov 1928 - 1983 k 85. narodeninám
  1984   Veronika Rónaiová
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo
  1985   Jozef Šturdík: Súborné dielo
  1985   Zaslúžilý umelec Ladislav Gandl: Súborné dielo
  1986   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1956 - 1986
  1986   Ernest Zmeták: Sicília 1985
  1986   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970-1986
  1986   Jozef Chovan
  1986   Ľubomír Kellenberger
  1987   Diego Velázquez
  1987   Jiří Trnka: 1912 - 1969
  1987   Jozef Kostka: Súborné dielo
  1987   Jozef Sušienka: Keramika
  1987   Koloman Sokol: Výber z diela
  1988   Arnold Weisz Kubínčan
  1988   Július Lörincz
  1988   Národný umelec Martin Benka (Súborné dielo)
  1989   Dominik Skutecký
  1989   Emil Belluš: Architektonické dielo
  1989   Ján Mudroch: Súborné dielo
  1989   Orest Dubay: Súborne dielo
  1989   Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela
  1990   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo
  1990   Július Nemčík: K nedožitým 80. narozeninám
  1990   Ladislav Vychodil: Súborné dielo
  2002   Juraj Meliš
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia
  1981   Súčasná slovenská ilustrácia (Výber z rokov 1970-1980)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania)
  1986   Politický plagát 86 (Celoslovenská výstava na počesť XVII. zjazdu KSČ)
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948
  1987   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk
kniha
  published   title (subtitle)
  1949   Janko Alexy
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine
  1950   Ferdiš Kostka
  1953   Slovenské ľudové umenie (Architektúra, kroje a výšivky)
  1966   Aká bola
  1966   Estetika
  1966   Horiaci strom
  1966   Kapitolky o modernej architektúre
  1966   Pieseň piesní, Kazateľ
  1966   Priateľ maliarov
  1966   Swannova láska
  1966   Zápisky o vojne v Galii
  1967   Claudius Boh
  1967   Génius orlom je (Výber z básnického diela)
  1967   Henri Matisse
  1967   Kentaur
  1967   Miloš Alexander Bazovský
  1967   Moderná slovenská kresba
  1967   Stručné dejiny maliarstva (Od Cézanna po Picassa)
  1968   akty a akty
  1968   Filozofia umenia
  1968   Sochári o sebe a o svojom diele
  1969   Božská láska
  1969   Nebeský oheň
  1970   Bolesť svetla
  1970   Mám v duši more
  1970   Moja ruža
  1970   Obratník Raka
  1970   Preťatý život cez poly...
  1970   Z domova
  1971   Ľúbim sto dievčat
  1971   Ľubostné sonety
  1971   Malomocný kráľ
  1971   Šum bozkov v trepotaní krídel
  1971   Teória prózy
  1971   Žena dvou mužů
  1972   Básne
  1972   Gotická plastika na Slovensku
  1972   Posledná láska
  1973   Ranený bambus neumiera
  1973   Vzdušné mesto
  1974   Dve pekné oči
  1974   Knižný drevorez v ľudovej tradícii
  1974   Lest
  1974   Stručné dejiny maliarstva (Od Giotta po Cézanna)
  1974   Tráva a tŕstie (Výber z poézie)
  1974   Zlatý hlahol
  1975   Hviezda
  1975   Ostrov a more
  1976   Dejiny umenia (1. Praveké umenie)
  1976   Dráma, divadlo, spoločnosť
  1976   Goya čiže Krutá cesta poznania
  1976   Osidla
  1976   Pani Bovaryová
  1976   Piesne
  1976   Záhrada lásky
  1977   Čierny kvet
  1977   Dejiny umenia (2. Stredoveké umenie)
  1977   Dialektika dejín divadla
  1977   Zúčtování
  1978   Alte slowakische Kunst (In den Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie)
  1978   Belasá rieka
  1978   Dejiny umenia (3. Umenie renesancie)
  1978   Dejiny umenia (4. Umenie 18. a 19. storočia)
  1978   Stredoveká nástenná maľba na Slovensku
  1978   Stretnutie s Michelangelom
  1978   Středověká nástěnná malba na Slovensku
  1979   Edgar Degas
  1979   Gargantua a Pantagruel
  1979   Sen o Tróji
  1979   Svedectvo bronzového veku
  1979   Veľká Morava (Doba a umenie)
  1980   Cézanne
  1980   Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku
  1980   Moravia Magna
  1980   Mytológia
  1980   Slovenské črpáky
  1981   Cyprián Majerník
  1981   Dielo
  1981   Dušan Kállay
  1981   Elena Holéczyová
  1981   Jozef Baláž (Grafické dielo)
  1981   Karol Ondreička
  1981   Mária Želibská
  1981   Michal Jakabčic
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1982   Goethe
  1982   Heptameron
  1982   Ladislav Berger
  1982   Pavol Hložník
  1982   Súčasné české a slovenské umenie
  1983   Kapitoly z filmovej teórie
  1983   Uctievači hviezd (Po stopách stratených peruánskych ríš)
  1984   Bláznivý vek, Spomedzi mŕtvych
  1984   Ľudovít Hološka
  1984   Vojtech Löffler
  1985   Albín Brunovský
  1985   Juraj Collinásy
  1985   Marcel Dúbravec
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983)
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva
  1986   Edgar Degas
  1986   Nikolaj Feďkovič
  1987   Dušan Polakovič
  1987   Fyziológia chuti
  1987   Ján Kudlička
  1987   Keltské umenie na Slovensku
  1987   Nevesta predaná Kubovi (Federálny insitný muzikálik)
  1987   Prado Madrid
  1987   Rilke
  1987   Stará radnica v Bratislave
  1988   Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku
  1989   Gotické krídlové oltáre
  1989   Louvre Paříž (Maliarske zbierky)
  1989   Národná galéria Londýn
  1989   Radošinské naivné divadlo
  1990   Albín Brunovský
  1990   Bytia nášho korene... (S veršami slovenských básnikov)
  1990   Matthias Grünewald
  1990   Uĺjana Zmetáková
  1991   Umeleckohistorické múzeum Videň
  1992   Tvář bez masky
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1968   Trochu si spolu pohovorme, láska (Výber zo stredovekej a renesančnej talianskej poézie)
  1976   Hviezda na barikádach (Verše parížskej komúny)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1968   Lexikon moderného maliarstva
  1971   Malý lexikon architektúry
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia)
  1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia)
ročenka
  published   title (subtitle)
  1991   Slovenské divadlá v sezóně 1989-1990
soubor grafických listů
  published   title (subtitle)
  1982   Viera Gergeľová: 12 grafík

Vydavateľstvo Tatran

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1976   Hviezda na barikádach (Verše parížskej komúny)

Vydavateľstvo Tatran

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/04/12 - 1970/05/17   Nakladatelství Pallas a Tatran, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/03/06 - 1967/03/23   Nakladatelství Tatran, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

Vydavateľstvo Tatran

person   born from - to, notes
Andráš Eduard   27. 10. 1929     1957 - 1963
Ballo Fedor   1920     ???? - ????
Ferenčík Ján   1. 11. 1926     ???? - ????, šéfredaktor
Filipová Eva   1961     ???? - ????
Macák Jaroslav   28. 4. 1900     ???? - ????
Pašteka Július   16. 7. 1924     1952 - 1962, redaktor
Rusinová Zora   3. 5. 1950     1979 - 1992, redaktorka
Weisskopf Viliam   1. 4. 1906     1949 - 1952, výtvarný redaktor
Žáry Juraj   13. 3. 1951     1980 - 1986, odborný redaktor