Vydavateľstvo Tatran

person, born
Andráš Eduard, 27. 10. 1929
Ballo Fedor, 1920
Ferenčík Ján, 1. 11. 1926
Filipová Eva, 1961
Macák Jaroslav, 28. 4. 1900
Pašteka Július, 16. 7. 1924
Rusinová Zora, 3. 5. 1950
Weisskopf Viliam, 1. 4. 1906
Žáry Juraj, 13. 3. 1951