Rudolf Eitelberger von Edelberg

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Památková péče na Moravě I (Padesátá až sedmdesátá léta 19. století), Umění, 31, 3, 1983, 259-268