Jiří Zimčík

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Současný komiks (osm pohledů na současnou komiksovou scénu)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)