Karel Neubert

* 2. 3. 1926, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Photographer

 

sex: Male

NK AUT: jk01090018
VIAF: 78770351

Karel Neubert

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1948 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika

Karel Neubert

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Impressa, n.p., Praha

Karel Neubert

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Karel Neubert

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/07/06 - ----/07/23   Karel Neubert, Zámek Dobřichovice, Dobřichovice (Praha-západ)
1976/04/15 - 1976/05/23   Karel Neubert: Barevná fotografie, Galerie d - Dienzenhoferův dům, Praha
1980/06/19 - 1980/08/10   Karel Neubert: Praha - město staletí, Staroměstská radnice, Praha
1983/06/02 - 1983/07/03   Pražský hrad ve fotografii Karla Neuberta, Staroměstská radnice, Praha
1986/07/22 - 1986/08/17   Velká díla českého moderního sochařství v barevné fotografii Karla Neuberta, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1996/09/04 -   Karel Neubert: Barevné fotografie, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2002/06/03 - 2002/06/28   Karel Neubert: Fotografie, KAPSCH TELECOM, Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/10/23 - 1959/11/15   Fotografie 1959: Výstava fotografické sekce SČSVU, Galerie Československý spisovatel, Praha
1965/11/12 - 1965/11/28   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Pałac Kultury i Nauki, Varšava (Warszawa)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977/04 - 1977/05   Soudobá výtvarná fotografie, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Praha, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
2016/05/29 - 2016/12/30   Pocta fotografů Karlu IV., Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)

Karel Neubert

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Karel Neubert: Barevná fotografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Związek Polskich Artystów Fotografików
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Karel Neubert: Fotografie, KAPSCH TELECOM, Praha 1
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Karel Neubert: Praha - město staletí, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Karel Neubert: Pražský hrad ve fotografii, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Karel Neubert: Velká díla českého moderního sochařství v barevné fotografii, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Karel Neubert: Barevné fotografie, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
  neuveden (2006) ?   Karel Neubert (k nedožitým 80.narozeninám), Zámek Dobřichovice, Dobřichovice (Praha-západ)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pocta fotografů Karlu IV., Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Karel Neubert

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Praha - setkání věků, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Katedrála svatého Víta a Pražský hrad, Grafoprint-Neubert, Praha 5
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Schätze der Prager Kunstsammlungen, Grafoprint-Neubert, Praha 5

Karel Neubert

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Karel Neubert: Barevná fotografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Karel Neubert

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Karel Neubert

dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Vincent van Gogh (1889 - 1890): Zelené žito, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Antonín Kybal: Tapiserie, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1972   Jiří Trnka
  1972   Josef Mánes 1820/1871, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960-1975, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Jeroným Hus Vítek: Obrazy, kresba, grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1976   Krajina v díle Jaroslava Malínského, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Rudolf Svoboda: Socha v architektuře (Pořádá Svaz českých výtvarných umělců k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Otto Eckert: Keramické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
  1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   František Bílek: Výbor z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Josef Hrubý: Život s architekturou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Karel Černý: Výběr z díla
  1991   Karel Nepraš: Sochy, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1996   Malířské dílo Jana Baucha, Galerie Art Praha, Praha
  1996   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy, Jan Neubert, Dobřichovice (Praha-západ)
  1998   Lev Šimák neznámý (Malířské dílo Lva Šimáka z 30. a 40. let), Galerie Art Praha, Praha
  2000   Fr. Jiroudek, Galerie Art Praha, Praha
  2000   Malířské dílo Františka Jiroudka, Galerie Art Praha, Praha
  2001   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy
  2002   František Bílek, Paris Musées, _
  2012   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy, grafiky, sochy, Viktor Konečný, _
  nedatováno   Blanka Voldřichová: Výběr z díla
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Pravěk Československa, Národní muzeum, Praha
  1963   Naivní umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Naivní umění v Československu, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2006   Lucemburská Praha 1310-1437, Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2008   The Brussels Dream / Le Rêve Bruxellois / Der Brüsseler Traum (The Czechoslovak Presence at EXPO 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s / La participation tchécoslovaque à l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles et le style de vie au début des annés 60 / Die tschechoslowakische beteiligung an der we), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2008   Umělci čistého srdce II / Artists of Pure Heart II (Pocta Anně Zemánkové / Hommage to Anna Zemanková), Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Pieter Brueghel d. Ä. (Die Heuernte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   XX. století (kniha o vědě, technice a kultuře), Orbis, Praha
  1961   Albrecht Dürer: La Fête du Rosaire, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1962   Cubr - Hrubý - Pokorný, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Muzeum moskevského Kremlu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Impresionismus, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Julie Horová, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Josef Hodek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Fauvismus, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Kunstwanderungen durch Prag, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1966   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století I.), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Pavel Nikolajevič Filonov, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Die naive Kunst in der Tschechoslowakei, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Impresionismus, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Naivní umění v Československu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Emil Filla, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Josef Mánes, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Korunovační klenoty království českého, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století II.), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Okna katedrály sv. Víta, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Václav Špála, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   František Tichý, Obelisk, Praha 2
  1971   Loretánský poklad, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Svatovítský poklad, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Umění baroku v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1972   Staronová synagoga a starý židovský hřbitov, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1973   Vědecká ilustrace v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Federální shromáždění Československé socialistické republiky, Orbis, Praha
  1974   František Antonín Maulbertsch (1724-1796), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců), Orbis, Praha
  1975   Československo (Historie, příroda, umění), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1975   Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Josef Brož, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Zahrady Pražského hradu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Umění věků (Vybraná díla ze sovětských sbírek), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Karl IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit, Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
  1979   Otto Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Současná tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Zeitgenössische Tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Jaroslav Čermák, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského, Československý spisovatel, Praha
  1982   Břetislav Benda (Přehled sochařovy tvorby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Jan Nušl, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Praha (1000 let stavby města), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Praha - setkání věků, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Rudolfínská Praha, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1985   Králevic, král, císař (Vyprávění o Karlu IV.), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Praga w sercu Europy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
  1985   Zlato (Od magie až po finanční spekulace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1986   Prag im Herzen Europas, Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
  1987   Endre Nemes (Výtvarné symboly lidského času), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Jan Kutálek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Prague The Heart of Europe, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Z historie evropské knihy (Po stopách knihtisku a knihoven), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1991   Charles Bridge, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Praag in het hart van Europa, Rebo Productions, Lisse
  1992   Prag im Herzen Europas, Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
  1992   Prague coeur de l'Europe, Aventinum s.r.o., Praha
  1992   Prague The Heart of Europe, Aventinum s.r.o., Praha
  1994   Katedrála svatého Víta a Pražský hrad, Grafoprint-Neubert, Praha 5
  1994   Kindere Jezus in Praag, Uitgeverij De Fontein, Baarn
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1998   Gloria et Miseria 1618–1648 (Praha v době třicetileté války), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  2000   Trója Château (Art and History), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964/06/15   Výtvarné umění, 14, 4, 145-192, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/12/31   Výtvarné umění, 19, 7, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   František Bílek: Výběr z tvorby (Stálá expozice)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Pražský hrad, Nakladatelství Olympia, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
soubor fotografií
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Karel IV., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Karel IV., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Národní divadlo, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   František Bílek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Dílo a osobnost II. (Album reprodukcí k televiznímu cyklu), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Hrady a zámky ČSR, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   České malířství (19. století I.), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Mistr Theodorik, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha

Karel Neubert

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/07/22 - 1986/08/17   Velká díla českého moderního sochařství v barevné fotografii Karla Neuberta, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)

Karel Neubert

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce
  1989   Fotografie ze Salónu zaujala, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15