Dušan Zahoranský

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Nové spojení (Stav laureátů na soudobé česko-slovenské scéně), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 23, 2001/11/22, 16-16
2011   Vystavovatel a jeho diváci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 3-
2015   To snad ani nemůže být pravda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 3-
2019   Palác Orco, 220 míst AVU, , , 2019, 255-