Dušan Zahoranský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2011   Petra Mikolášová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2011   Benzinka
2012   PAF 2012 (11. Přehlídka animovaného filmu / 11th Festival of Film Animation)
2019   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age (Diplomanti AVU 2019 - Graduates)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2021   Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021   Alena Kotzmannová: An attempt at regaining reality, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Dušan Záhoranský (Hĺadanie prestává byť blúdením,... / Searching no longer means being lost...), New Connection, , , 2001, 72-74
2006   Rýchlokurz zvárania, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 1, 2006/01/05, 6-6
2010   Dušan Zahoranský: Tajenka / Puzzle, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 201-202
2012   Viktor Takáč, Fotograf, 11, 19, 2012, 16-19
2012   Viktor Takáč, Fotograf, 11, 19, 2012, 16-19
Press News
published, title (subtitle)
2011   Inscenační strategie