zdroj: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/fotografie/foto1628.jpg

Ada Novák

* 12. 2. 1912, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
† 26. 12. 1990, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, Photographer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: ola2002146954
VIAF: 29263888

notes:
Skutečné jméno
Novák, Adolf, 1912-1990

Ada Novák

1930-1945 žil a pracoval v Praze a na Sedlecku, do 1946 působil trvale v Českých Budějovicích. 1934 navštívil Německo, 1954 Polsko, 1957 NDR a Maďarsko, 1961 SSSR, 1962 baltské republiky SSSR, 1963 NDR, 1966 Francii a Rakousko, 1967 Itálii a Maďarsko, 1968 Belgii a Holandsko, 1969 Itálii. 1932-40 člen avantgardní skupiny Linie, 1934-37 činný ve skupině kolem časopisu Jih, 1941-49 člen Sdružení jihočeských výtvarníků (SJV). - V době studií na AVU přejal Novák pro způsob malířského vyjádření cézannovskou metodu budování prostoru a objemů z barevných ploch. Ovlivněn dobovým názorem nové věcnosti ozřejmil ve 30. letech v řadě svých zátiší, figurální tvorbě i krajinách zážitky všedního dne. Kolem poloviny 60. let orientoval pozornost téměř výhradně ke krajinomalbé, motivicky čerpající z prostředí jižních Čech. Převládající vertikální formát, v němž je zachycena krajina s nízkým horizontem a do výšky se tyčícím nebem, se stává pro následující tvůrčí období autora příznačným. Významná, i když rozsahem nevelká část jeho díla náleží fotografii. Od 1932 vystavoval s Jiřím Bartuškou, Karlem Fleischmannem, Karlem Valterem ad. v českobudějovické Foto-linii. Kompozice prováděl s nezvyklým úhlem pohledu a v neobvyklých kreacích světla a stínu. Novákův zájem o uměleckou fotografii pozvolna doznívá kolem roku 1936, kdy se v Českých Budějovicích konala výstava Mezinárodni fotografie. Mezi účastníky se nacházeli i přední představitelé avantgardního hnutí, např. László Moholy-Nagy, k němuž měl Novák ostatně umělecky velmi blízko.
RM (Roman Musil), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 571

Spoluiniciátor první výstavy Linie (1932), věnované nové fotografii, na níž mimo jiné vystavil soubor fotografií moderní architektury v Českých Budějovicích. Vytvořil osobitý fotografický styl, který pracoval s malou hloubkou ostrosti.

Ada Novák

zdroj: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/fotografie/foto1628.jpg
 

Ada Novák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1930 - 1936   Akademie výtvarných umění, Praha, Nowak Willi, *1886
1930 - 1936   Akademie výtvarných umění, přípravka, Praha, Loukota Josef, *1879

Ada Novák

from - to   institution, city, notes
1930 - 1945   Praha, Praha
1930 - 1945   Sedlecko, pobyt a práce
1934 - 1934   Německo, studijní cesta
1946 - 1990   České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice), trvalé působení
1954 - 1954   Polsko, studijní cesta
1957 - ????   Maďarsko, navštívil
1957 - ????   NDR, navštívil
1961 - ????   SSSR
1962 - 1962   Pobaltí, studijní pobyt
1962 - ????   SSSR
1963 - ????   NDR, navštívil
1966 - 1966   Francie, studijní cesta
1966 - 1966   Rakousko, studijní cesta
1967 - 1967   Itálie, studijní cesta
1967 - ????   Maďarsko, navštívil
1968 - 1968   Belgie, studijní cesta
1968 - 1968   Nizozemí, studijní cesta
1969 - 1969   Itálie, studijní cesta

Ada Novák

from - to   student, school, city
???? - ????   Hlobilová Danuše, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1952   Michálek Jiří, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1934   Polák Rudolf, *1910, Akademie výtvarných umění, Praha
1930 - 1935   Nebeská Olga, *1908, Akademie výtvarných umění, Praha

Ada Novák

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1932 - 1938   Linie, *1930
1934 - 1937   skupina kol časopisu Jih, *
1941 - 1949   Sdružení jihočeských výtvarníků, *1925, člen

Ada Novák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1943/10/29 - 1943/11/21   Ada Novák: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1962/04/01   Ada Novák: Výbor z malířského díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1967/03/10 - 1967/04/09   Ada Novák: Obrazy jihočeského kraje, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/10/05 - 1972/11/05   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/11/25 - 1973/01/01   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/11/09 - 1975/11/30   Ada Novák, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976   Ada Novák, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1978/09/13 - 1978/10/01   Ada Novák: Krajiny a akty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1979/04   Ada Novák: Obrazy, Chrudim (Chrudim), Chrudim (Chrudim)
1981/11/30 - 1981/12/30   Ada Novák: Obrazy, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982/02/18 - 1982/03/21   Ada Novák: Výběr z díla z let 1931 - 1981, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/07/16 - 1983/08/14   Ada Novák, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1984/08 - 1984/09   Ada Novák: Krajina, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/04/30 - 1987/05/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/08/01 - 1987/08/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1990/09/17 - 1990/10/06   Ada Novák: Setkání s obrazy a jazzem třicátých let z jeho sbírky, Výstavní síň Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice (České Budějovice)
2012/07/01 - 2012/09/02   Ada Novák: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Ústav pro zvelebování živností, České Budějovice (České Budějovice)
1940/05   Mladí. Výstava obrazů a soch, Mansarda Melantricha, Praha 1
1940/10/16 - 1940/11/21   Jednota umělců výtvarných: 111. řádná členská podzimní výstava Náš venkov, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1941/02/16 - 1941/03/16   Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/02/01 - 1942/02/15   Národ svým výtvarným umělcům - výstava soudobého českého umění, Beseda, výstavní síň, České Budějovice (České Budějovice)
1942/03/05 - 1942/04/26   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Mánes, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/06/30 - 1943/08/15   Hosté Mánesa 1943, Mánes, Praha
1948/02   Sdružení jihočeských výtvarníků, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1954   Jihočeští výtvarníci, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958   Výtvarníci krajské pobočky SČSVU, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1959/06/24 - 1959/08/02   Jihočeští výtvarníci - Z prací členů pobočky SČSVU v Č. Budějovicích, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění - Purkyně, Praha
1959/12/13 -   Členská výstava pobočky, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/05/06 - 1966/06   Členská výstava krajské organizace SČSVU, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1974/11 - 1974/12   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
1974/12/05 - 1975/01/12   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/05/26 - 1977/06/26   František Mrázek, Karel Stehlík, Ada Novák, Galerie Václava Špály, Praha
1977/08   Karel Stehlík, František Mrázek, Ada Novák, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/06/06 - 1978/06/24   Jihočeští výtvarníci, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1978/10/25 - 1978/11/12   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1979/01/26 - 1979/03/04   Současné jihočeské výtvarné umění: Malba / grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1980   Malíři jižních Čech, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/10 - 1982/11   Člověk a současnost, Výstava členů Jihočeské krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců k 65. výročí VŘSR, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/06/16   Jihočeští výtvarní umělci míru, Galerie Dílo, České Budějovice (České Budějovice)
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/27 - 1984/05/13   Linie - literární tvorba, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/27 - 1984/06/31   Linie, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/27 - 1984/06/31   Linie - výtvarná tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1985/04/27 - 1985/09/29   Český jih 1945-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák, J.V.Schwarz, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/10/26 - 1987/11/15   Sovětský svaz v tvorbě jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše - galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/04/22 - 1990/08/26   Český jih 1990: Současné jihočeské umění 1980 - 1990, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1992/09/15 - 1992/10/31   Photos aus der Tschechoslowakei - die 30er und 40er Jahre, Galerie Carla Stützer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2001/02/27 - 2001/04/16   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/08/25 - 2004/11/07   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Obecní dům, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/06/07 - 2009/08/30   Paměť umění vodňanské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2011/07/01 - 2011/08/31   Obrazy z dějin fotografie české, Galerie Václava Špály, Praha
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/03/01 - 2014/04/21   Jihočeská krajina, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/06/25 - 2014/08/30   Kouzla zátiší, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2022/07/03 - 2022/09/04   Jihočeská krajina v díle padesáti umělců, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
nedat.   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor - Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/05/25 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Ada Novák

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   Aukční katalog 1/2005, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Obrazy Ady Nováka / Bilder von Ada Novák, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1967   Ada Novák: Obrazy jihočeského kraje, Český fond výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1975   Ada Novák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1976   Ada Novák, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1978   Ada Novák: Krajiny a akty, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1979   Ada Novák: Obrazy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Chrudim (Chrudim)
  1981   Ada Novák, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Ada Novák: Výběr z díla z let 1931 - 1981, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Ada Novák, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1984   Ada Novák: Krajina, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  1987   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1990   Ada Novák: Několik obrazů od Třeboně, Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1940   Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1940   Mladí (Výstava obrazů a soch), List mladých, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1941   Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
  1942   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům (Výstava soudobého českého umění)
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Hosté Mánesa 1943, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1959   Jihočeští výtvarníci (Z prací členů pobočky SČSVU v Č. Budějovicích), Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
  1974   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   František Mrázek, Karel Stehlík, Ada Novák, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím (61. výročí VŘSR, 60. výročí Československa)
  1978   Jihohočeští výtvarníci
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Současné jihočeské výtvarné umění (Malba / grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   Malíři jižních Čech, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Člověk a současnost
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Linie (Avantgardní literárně umělecké sdružení / 1930-38)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1985   Český jih 1945-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   Jihočeští výtvarníci a architekti (K 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Sovětský svaz v tvorbě jihočeských výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Jihočeská krajská organizace, České Budějovice (České Budějovice)
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1992   Internationale Photoszene Köln 1992 (Ausstellungen und Veranstaltungen zur Photographie)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Výběr ze sbírky fotografií PPF / Selected Photographs from the PPF Collection, PPF Art, a. s., Praha
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Jihočeská krajina v díle padesáti umělců ze sbírek E.ON Česká republika, Městské muzeum a galerie Vodňany a soukromé sbírky, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického), Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Jihočeští výtvarní umělci míru
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Ada Novák, Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939), Obecní dům, a.s., Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Výstava jihočeských výtvarníků v Jednotě, Národní osvobození
  1954   Jihočeští výtvarníci vystavovali v budějovickém Domě umění, Výtvarná práce
  1958   Krajské pobočky SČSVU vystavují (České Budějovice), Výtvarná práce
  1959   Členská výstava v Českých Budějovicích, Výtvarná práce
  1960   Členská výstava v Českých Budějovicích, Výtvarná práce
  1962   Přehled výstav, Výtvarná práce, 10, 4, 11-11
  1966   Jihočeští výtvarníci otevřeli..., Výtvarná práce
  1970   Krajiny Ady Nováka, Výtvarná práce
  1982   K poslední výstavě Ady Nováka (Výstavy), Výtvarná kultura, 52-52
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Ada Novák: Obrazy a kresby, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1972   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1982   Ada Novák: Výběr z díla z let 1931 - 1981, Galerie bratří Čapků, Praha
  1990   Ada Novák: Setkání s obrazy a jazzem třicátých let z jeho sbírky, Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  2012   ak.mal. Ada Novák: Obrazy (ke 100. výročí narození), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Ada Novák, J.V.Schwarz (obrazy, kresby a plastiky), Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Paměť umění vodňanské městské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2012   Nadace manželů Novákových, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen - Dodatek /k 30.6.1982/), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Ada Novák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Ada Novák: Několik obrazů od Třeboně, Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Ludvík Vacek: Malba, kresba, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Jihočeská krajská organizace, České Budějovice (České Budějovice)

Ada Novák

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949/03/17   Umělecký měsíčník D 49, 12, 6, Divadlo D 49, Praha

Ada Novák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978/12/15 - 1979/01/07   Ludvík Vacek: Malba, kresba, grafika, Výstavní síň, Lišov (České Budějovice)
1989/11/07 - 1989/11/26   Bořivoj Lauda: Kresby, grafika, Výstavní síň Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice (České Budějovice)

Ada Novák

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum Strakonice
Národní galerie v Praze, Praha

Ada Novák

year of award   award name, type, notes
1982   Zasloužilý umělec