Vojtěch Veverka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
2010   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven
2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, Drawings, Graphics, Sculptures)
2013   Jiří Sozanský: Zóna
2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela
2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
2018   Jiří Sozanský: Dům strach / La casa miedo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Vítězové
2008   Koloseum - Vítězové a poražení / The Colosseum - The Victors and the Vanquished
2012   Ekecheiriá (Vzpomínky na Olympii. Pocta olympijské tradici / Recollections of Olympia. A tribute to olympic traditions)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Ivan Komárek, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha