Jiří Uhrovič

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Peter Pollág: Fragmenty súvislostí / Fragments of Continuity
2008   Michal Gabriel
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Československo (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí / Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne)