Petr Žert

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2016   Bratr a sestra: Architekt Petr Žert (1934-2011), Růžena Žertová: Architektka domů i věcí, , , 2016, 161-176