Jost (Jošt) Bürgi

* 1552,
1632,

 

sex: male

notes:
Jošt Bürgi (1552 – 1632)
Švýcarský matematik, hodinář a mechanik, pobýval v Praze v letech 1604 – 1631. Své znalosti nejvíce uplatnil při konstrukci vědeckých astronomických přístrojů (některé jsou v Národním technickém muzeu v Praze). Po smrti Rudolfa II. zbaven služby u dvora a hmotný nedostatek zapříčinil, že teprve jedenáct let po jejich dokončení vydal v roce 1620 (Napier 1614) své logaritmické tabulky "Aritmetische und Geometrische Progress Tabulen". Roku 1622 opustil Prahu (obdobně jako Brahe a Kepler byl evangelík). Odešel do Kasselu kde roku 1632 zemřel. Bürgi tvořil také globusy.