Vladimír Skrepl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Vladimír Skrepl
2009   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
[2014]   Oka mžik (Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna)
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   Martin John, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl
1988   Geometrie v současném výtvarném umění
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   Tschechische Malerei heute
1990   Česká alternativa (Produced by Linhart´s Foundation)
1991   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag (Sechs Prager Künstler - Installationen)
1992   Mezi Ezopem a Mauglím
1993   To, co zbývá / That what is left
1993   Jako ženy
1993   Zweiter Ausgang / Second Exit (Tschechiche und Slowakische Künstler)
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1996   Česká abstraHce
1996   Galerie MXM
1997   Cse(h)ndes üzenetek / Quiet Messages (A 90-es évek cseh képzömüveszete / Czech Art in the '90s)
1998   Snížený rozpočet
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Bratr bratra
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Umění přežít
2000   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika
2003   Image to Print (Peter Kneubühler and Artists of his Studio / Peter Kneubühler a umělci jeho dílny)
2004   La boite en valise - oder die neue welt liegt mitten in Europa (Nový svet leží uprostred Evropy)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   Česká malba 1985-2005 (Sbírka Richarda Adama)
2007   Galerie Šternberk 07
2007   Lovci lebek / Kopfjäger / Head Hunters (Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt)
2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Tina B. 2008
2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers)
2008   Obrazy slov / Reflecting Words
2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2010   ...a nezapomeňte na květiny
2010   Sex extrémně líbezný
2010   Collectors: The Czecho-Slovak Pavilion
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011)
2012   AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011
2013   2. návštěva sbírky manželů Zemanových
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2017   GRAFT (6. sympozium Litomyšl / 6th Litomyšl symposium)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   Posledních 30 let emancipace
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
2019   The Last 30 Years of Emancipation
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
2013   Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Obsese (Umělec, pracovní prostor a vnější interpretace), Yinachi, s.r.o., Praha
2019   Raději sbírat motýly?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2007   GA2LERIE, A2, časopis, Praha
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   From Prague (Tradition becomes a moral obligation), Flash Art, , 139, 1988/03, -
1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, , , 1989, 14-20
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1995   Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl (Výstava ve Forum Stadpark, Graz), Detail, 1, 1, 1995/10, 21-
2001   Umělec 21. století (Vladimír Skrepl, Galerie Václava Špály, Praha 1, 8. 3. - 1. 4. 2001), Umělec, 4, 1, 2001, 89-
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2007   ...brutal but soft (Vladimír Skrepl (1955) je od roku 1994...), GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Můžeš být užitečný, Jirko, Sešit NoD, , , 2007/09, 0-0
2007   Šternberská výstava Lovci lebek je reprízou..., Galerie Šternberk 07, , , 2007, 45-
2007   Otevřený prostor (Rozhovor s Vladimírem Skreplem, vedoucím ateliéru Malba 2 na pražské Akademii výtvarných umění), Sešit NoD, , , 2007/06, -
2008   Cena od Vladimíra Skrepla / Adrieny Šimotové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, , 24, 2008/12/04, 3-
2010   Zpráva z Prahy (Tradice jako morální závazek), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 195-200
2010   Malba 80. let v Čechách, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 208-213
2010   Druhý východ, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 246-253
2010   Rozhovor s Martinem Johnem a Vladimírem Skreplem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 442-446
2010   Jakub Hošek, Anežka Hošková, Johana Stáhlichová, Josef Bolf, Vladimír Skrepl: Magnetic Fields, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 98-99
2010   Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Na bidýlku / Artists from the circle of the Brno gallery Na bidýlku, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 242-245
2012   Vladimír Skrepl: Miss Kosmos B.Š., 2008, Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 222-223
2012   Recyklace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 6-
2013   Krok za krokem, Art + Antiques, , 5, 2013/05, 77-77
2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 44-46
2016   Vladimír Skrepl, Broučci, Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 5-
2020   Jiří Kovanda - Martin John - Vladimír Skrepl, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 748-757
WWW
published, title (subtitle)
  Vladimír Skrepl (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1987   Vladimír Skrepl: Obrazy a kresby
1992   Vladimír Skrepl
1992   Vladimír Skrepl
1994   Vladimír Skrepl
1997   Vladimír Skrepl: Mňňňau
1997   Vladimír Skrepl: Zatím co ty spíš...
1999   Vladimír Skrepl: Dokonalost v barvě
1999   Vladimír Skrepl: Konkurs
2000   Vladimír Skrepl
2001   Vladimír Skrepl
2003   Vladimír Skrepl: Wooded 7
2006   Vladimír Skrepl: Obrazy / Pictures
2007   Vladimír Skrepl
2007   Vladimír Skrepl: Kočka porodila štěnata
2008   Vladimír Skrepl: Miss Kosmos B. Š.
2008   Vladimír Skrepl
2009   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror
2009   Vladimír Skrepl: Zastřílet si pro zdraví
2009   Tisková konference k výstavě Vladimíra Skrepla
2010   Vladimír Skrepl: Modrý oči, žlutý zuby, černý myšlenky
2012   Vladimír Skrepl: Co je to za hluk?
2015   Vladimír Skrepl: Lež a lži
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Její bratr, jeho manžel
1993   Jako ženy
1995   Na hraně
1996   Česká abstraHce
1999   Perplex
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   O lásce
2000   Moderní česká kresba
2001   První a poslední (Ateliér Jiřího Davida 1994 - 2001)
2002   Na papíře
2003   Glamour
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Malířské sympozium II. ročník
2005   Stopy zápasu - gesto a exprese
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2007   Lovci lebek / Skull Hunters (Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt)
2007   XYXX
2008   Obrazy slov / Reflecting Words
2008   Eva Koťátková: Výtvarná výchova
2009   Transfer
2009   Open studios ´09 (Hlava / The Head, Ivars Gravlejs: Vidíš, co já vidím / See what I see)
2009   Oko a srdce (Sbírka Jiří Štarha)
2013   Markus Huemer & Vladimír Skrepl: Je toho příliš na práci, počkejme s tím! / There are too many things to do, let's better wait!
2016   Art Safari 31 (Vyrobeno doma?)
2017   Pinturas negras
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
Almanach
published, title (subtitle)
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2010   17. aukce
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění
2014   Dobročinná aukce 2014
2014   Večerní aukce - České a slovenské současné umění (27. 11. 2014)
Letter
published, title (subtitle)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   99CZ (Devadesátá léta)
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
2010   Martin John, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl
Poster
published, title (subtitle)
1992   Její bratr - jeho manžel
2005   Stopy zápasu (Gesto a exprese)
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
2010   Wannieck Gallery
2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2014)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   On The Edge
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
Text
published, title (subtitle)
1991 -   Vladimír Skrepl
Press News
published, title (subtitle)
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)