Vladimír Skrepl

Dissertation
published, title (subtitle)
1981   Vydavatelská činnost Josefa Floriana a její místo ve vývoji české krásné literatury