Vladimír Skrepl

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1976 - 1981   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) (Filozofická fakulta, dějiny (umění) a etnografie),