Mišo Hudák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)