Petr Stanický

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2017   Redesign (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017) (Práce studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea / Works by students of the Tomas Bata University in Zlín inspired by exhibits from the museum collections)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
nedat. (2019)   FA 100, Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Studentská kreativita, CZ(ECHO), , léto, podzim, 2009, 17-17
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2012   Petr Stanický: Escape - definice figury a místa