Edwin Greene O´Connor

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Poslední hurá, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha