Vladimír Komárek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2000   O grafice, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 6-6
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1978   Plán výstav na rok 1978 - Okresní galerie v Jičíně (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 42, 63, 1986/03/15, 5-
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1993   Výtvarníci okurky nepěstují (Bohatý výstavní život i během prázdnin), Moravskoslezský den, , , 1993/07/30, 0-0
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 33-40
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1996   Edit, Detail, 1, 3, 1996/01, 1-1
2000   Zahrada Čech dala vykvést novému setkání výtvarníků, Právo, , , 2000/07/12, 14-
2000   Intersalon 2000 rozdal ceny, Českobudějovické listy, 9, 187, 2000/06/12, 5-
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 1, 2019/1/4, 46-47