Jaroslav Ulrich

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1912   Cvičebnice jazyka německého pro školy obecné, Císařský královský školní knihosklad, Praha