Aleš Ogoun

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Aleš Ogoun: Obrazy
1989   Aleš Ogoun: Lightpainting
1995   Aleš Ogoun: Obrazy / The Paintings 1992-1994
1999   Aleš Ogoun: Tvorba z let 1982 - 1998
2007   Aleš Ogoun
2009   Aleš Ogoun: To co tu vzniklo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   I. a II. salon mikrofóra 1980/1981
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Vojtěch Adamec, Ivan Komárek, Romana Králová, Aleš Ogoun, Kateřina Opltová, Martin Pokorný
1987   Salon de Tokyo (International culture exchange exhibition)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Czechosłowacja - sztuka młodej generacji (Przeglad czechosłowackiej kultury niezależnej / Přehled československé nezávislé kultury / Survey of Czechoslovak independent Culture)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1990   Czechosłowacja - sztuka młodej generacji
1991   Helena Horálková, Aleš Ogoun, Jaroslav Horálek: Obrazy a grafiky
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1993   Kresby (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1994   Vyšehrad ´94
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2005   Pražské ateliéry
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Smalt Art (krajina / tělo / záření)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 26, 1996/12/19, 1-1
1996   "Na tělo" (objektivem Alexanddra Janovského), Penthouse, , , 1996/11, 114-119
2007   Aleš Ogoun patří ke generaci mladých malířů,..., Aleš Ogoun, , , 2007, 0-0
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Aleš Ogoun: Light painting (obrazy)
1992   Aleš Ogoun (kresby)
1995   Aleš Ogoun: Ber a dej
1995   Aleš Ogoun: Ber a dej
1999   Aleš Ogoun: Obrazy (Bilance 1982 - 1998)
2000   Aleš Ogoun: Obrazy na přelomu..
2000   Aleš Ogoun: ...obrazy na přelomu
2001   Aleš Ogoun: Barvy noci, stíny dne (1.výstava z cyklu 1:2)
2007   Aleš Ogoun: Dokola
2009   Aleš Ogoun: To co tu vzniklo (obrazy a kresby 1993 - 2009)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1996   Na tělo (Díla dvanácti českých malířů objektivem Alexandra Janovského)
1997   Na tělo
2002   Současný akvarel (2002)
2002   Mánes ve mlýnici
2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2003   13 za 13 aneb 13 umělců za 13 let
2003   Současný akvarel
2005   Pražské ateliéry
2006   Členská výstava S.V.U. Mánes L-O (Pour Feliciter '07 S.V.U. Mánes, Galerie Diamant)
2006   His Master´s Freud
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   3. aukce moderního umění
2006   Aukce umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   17. aukce
2010   18. aukce
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   Aleš Ogoun: Malba
2003   Aleš Ogoun: Zvědavé ... a mlsné
2007   Aleš Ogoun: Déjà vu (Obrazy 1987-2007)
Map/Plan
published, title (subtitle)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
Periodical
published, title (subtitle)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)