Arnošt Trtílek

* 4. 6. 1898, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
3. 3. 1943, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main), Německo (Germany)
pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1337
V roce 1916 nastoupil vojenskou službu.
Po celou dobu první republiky spolupracoval s vojenským organizacemi a jako jednatel Svazu československých důstojníků byl v neustálém styku s vojáky. Za mobilizace v roce 1938 přidělen ke generálnímu štábu. Zapojen do odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno-západ, úsek Vnitřní Brno).
Zatčen gestapem 11. prosince 1939, vězněn v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, v Breslau, Wohlau, Diezu a ve Frankfurtu nad Mohanem, odsouzen zde lidovým soudem 27. října 1942 k trestu smrti a 3. března 1943 popraven. Urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově.