Raimund Ondráček

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Restaurátorské práce u sv. Mikuláše na Malé Straně, Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 6-
1955   Ze života jihlavského střediska, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 6-
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1957   Kupole sv. Mikuláše na Malé Straně, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 6-
1959   Pocty výtvarníkům, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 7-
1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26, 36, 1961/09/07, 848-849
1965   Obrazárna Pražského hradu, Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 1-3
1977   Nekompromisně za socialismus (Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, 24-26
1978   Výstava restaurátorských prací, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 33-36
1983   Pražské výstavy květen, červen (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 10-12
1989   Restaurátoři v Mánesu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 9, 1989/05/02, 5-