Raimund Ondráček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo
1987   Jan Živný: Restaurátorská tvorba
1988   Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Freskové malby interiéru chrámu sv. Mikuláše, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 107-111
1961   Reiner, Asam, Schöpf (Příspěvek k problematice nástěnné malby), Výtvarné umění, 11, 3, 1961/07/05, 116-120
1977   Nekompromisně za socialismus (Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, 24-26
1978   Socialistický stát a památky, Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, 20-26
1982   Pozdně gotická desková malba ze Želiny (Historie a současnost), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 24-24
1989   Restaurátorské zamyšlení, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 1-2