Jana Železníková

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2011/06/02 - 2011/06/30   Transparency Nation: ateliér skla Ronyho Plesla, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha