Kristina Uhlíková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů), Artefactum, Praha