Milan Pech

* 9. 10. 1977, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
art historian, vysokoškolský pedagog

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
PhDr.
Historik umění, zaměřuje se na české umění první poloviny dvacátého století, umělecký a galerijní provoz v meziválečném Československu, vizuální kulturu a její společenské a psychologické aspekty a na arteterapii.