Oldřich Eiselt

Funeral Card
published, title (subtitle)
1980   Oldřich Eiselt
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění