Miroslav Pechánek

* 8. 7. 1945, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 27. 6. 2015, Rabštejn nad Střelou, Manětín (Plzeň-sever), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01092319

Miroslav Pechánek

V roce 1967 odchází z Prahy do Písku, kde získává místo výtvarníka Oblastního muzea (brzy k tomu přibude výtvarné vedení místního periodika). Zde do roku 1970, kdy jej nastupující „normalizace“ donutí odejít, uspořádal seriál dodnes vzpomínaných výstav, na něž se jezdilo „z Prahy“ a které tím zjednaly Písku zřetelné a respektabilní místo v typografii české výtvarné kultury 60. let. Tyto výstavy, výrazně překračující obyčeje a měřítka regionální instituce, byly v plném rozsahu práce a péče, již vyžadovaly, dílem „muzejního“ výtvarníka. Jejich dramaturgie svědčí o jeho kromobyčejné iniciativě a rozhledu stejně jako o vytříbeném citu pro hodnoty umění současného i historického. Jejich organizace i vlastní realizace pak o vynaložení obětavého úsilí neméně jako o schopnosti citlivého a uměřeného expozičního aranžmá. Není zde bohužel místo pro úplný výčet – ten by teprve ozřejmil, jak pozoruhodnou a záslužnou kulturní práci zde Miroslav Pechánek vykonal. Představu o tématickém rozpětí mohou snad přiblížit zástupně výstavní tituly jako „Jihočeská lidová plastika“, „Holandské a vlámské umění 17. století“ a z druhé, k soudobé tvorbě obrácené strany „Věcné dialogy“, „Jeden okruh volby“, „Skupina Proměna“, „Celostátní soutěž kresleného humoru – Písek 68“. V individuálních výstavách se tu vystřídali jak J. Z. Quast, J. Konůpek, C. Bouda, A. Kybal, A. Teige, B. Reynek, V. Boudník, J. John, E. Bednářová, A. Brunovský, J. Suchý & Jiří Šlitr, J. Hlinomaz, E. Švankmajerová, J. Krejčí, O. Kulhánek, ad.
(Dr. Antonín Hartmann, 2004).
-
Po návratu do Prahy v roce 1974 se Miroslav Pechánek věnuje grafickému vypravení mnohosvazkové edice malých encyklopedií „Soudobé české umění“ a nebo v pozdější době edice „Premiéra“ v nakladatelství Akropolis, jakož i „Velké knihy“ v nakladatelství Regia. Rovněž tak začíná dlouhodobá spolupráce s Divadlem na Vihohradech (divadelní plakáty, programy a logo) a posléze i spolupráce s Pražským komorním baletem v letech 1990 – 2002. Průběžně vycházejí desítky knih s jeho nezaměnitelným grafickým rukopisem. Miroslav Pechánek se stává respektovaným tvůrcem grafického designu, bravurně uplatňuje svoji nevyčerpatelnou tvůrčí invenci a radost v experimentování s mediem písma. Cesta Miroslava Pechánka souběžně od praktických úkolů užité grafiky k volnému obrazu, trvala téměř padesát let. Nahromaděná zkušenost s písmem a tvarem spolu s aktualizovaným námětem, vyústilo ve stylově i myšlenkově vyhraněnou sérii obrazů. Miroslav Pechánek jako autor dnešních obrazů se našel již tehdy. Nicméně čekal až na souhrnou syntézu své zkušenosti. Na svém velkoformátovém cyklu soustředěně pracoval v letech 2004 – 2013 v zátiší svého „ateliéru“ v Rabštejně nad Střelou. Je to série v nejlepším slova smyslu postmoderní. Hravá režie obrazů tváří v tvář postmodernímu relativismu a skepsi hledá a nalézá alegorii humoru jako koření života. Pechánkovy písmové obrazové metafory straní nevyčerpatelným radostem svobodně fabulujícího ducha. Jsou poselstvím důvěry v neklidném a nebezpečném světě. Svědčí o době svého vzniku. Jak o tom mluvil filozof Eugen Fink, když koncipoval svou knihu Hra jako symbol světa.
(PhDr. Jan Kříž, 2012).

Miroslav Pechánek

 

Miroslav Pechánek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1960 - 1964   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha, Pípal Richard, *1913

Miroslav Pechánek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Miroslav Pechánek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/05 - 2004/09/28   Miroslav Pechánek: Užitá grafika, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2007/03/06 - 2007/03/30   Miroslav Pechánek: Plakát & logo, Galerie Carpe diem, Praha
2012/09/08 - 2012/09/30   Miroslav Pechánek: Písmo a příběh, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2015/05/20 - 2015/06/03   Miroslav Pechánek: Písmo & příběh, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/07/04 - 2015/08/02   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1978/11/29 -   Typografie a kniha, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dienzenhoferův dům, Praha
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1993/04/16 - 1993/04/29   Užitá grafika 93, Karolinum, Praha
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2015/03/05 - 2015/05/20   Snění / Dreaming, Kino Světozor, Praha

Miroslav Pechánek

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Miroslav Pechánek: Užitá grafika, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2012   Miroslav Pechánek: Písmo a příběh (Obrazy), Prachatické muzeum, Prachatice (Prachatice)
  2015   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva), Tiskárna Varius, Praha
  nedatováno   Miroslav Pechánek: Užitá grafika
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1993)   Užitá grafika 93, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Typografie & kniha
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   Užité umění mladých '79, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Miroslav Pechánek: Užitá grafika (+ křest knihy), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2007   Miroslav Pechánek: Plakát & logo, Galerie Carpe diem, Praha
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015/07/02   Profesní i lidská stopa Miroslava Pechánka v Písku už navždy zůstává (pisecky.denik.cz), pisecky.denik.cz

Miroslav Pechánek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Písecko inspirací výtvarníků, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1968   Celostátní soutěž kresleného humoru Písek 68, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)

Miroslav Pechánek

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Lexikon české šlechty (Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti), Nakladatelství Akropolis, Praha
  1994   Lexikon české šlechty III (Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti), Nakladatelství Akropolis, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Jaroslav Fiedler: Osamělý ostrov a jiné krajiny, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1969   Antonín Kybal: Tapiserie, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1969   Eva Švankmajerová, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1970   Neznámý Jan Konůpek (Kresby, akvarely, kvaše), Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1970   Vladimír Boudník: Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1970   Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1977   Kamil Lhoták: Ilustrace, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
  1982   František David, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1983   Jiří Mocek Prag: Gemalde, Zeichnungen
  1997   Bohunka Waageová: Obrazy
  2004   Miroslav Pechánek: Užitá grafika, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2012   Miroslav Pechánek: Písmo a příběh (Obrazy), Prachatické muzeum, Prachatice (Prachatice)
  2015   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva), Tiskárna Varius, Praha
  nedatováno   Jiří Mocek
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Písecko inspirací výtvarníků, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1968   1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Celostátní soutěž kresleného humoru Písek 68, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1968   Jiří Suchý a Jiří Šlitr: Grafika, kresby, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1968   Proměna (Obrazy, sochy, fotografie), Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1968   Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Jiří John: Grafika
  1969   Kamil Lhoták: Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1970   Miroslav Nýdl: Minicykly (Cesty / Hledání Poznávání), Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2004   Miroslav Pechánek: Užitá grafika (+ křest knihy), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Poutníci, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Cesta vítězství (Bojová cesta československých vojenských jednotek v SSSR), Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Nadechni se a leť, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Devět dnů kosmických, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Podivuhodný svět Julese Verna, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   Realizace a projekty v současné architektuře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Böhmisches Glas der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Contemporary Bohemian Glass, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378)), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná hračka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné sklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný šperk, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Sovremennoje chudožestvennoje steklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378)), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1980   Mladá grafika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Nadechni se a leť, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Současná tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Zeitgenössische Tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Česká literatura první poloviny XX. století, Československý spisovatel, Praha
  1981   Fatu-Hiva (Návrat k přírodě), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1981   La Dentelle Contemporaine, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Plastika lidových tvůrců, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná krajka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Blázen z Horní Dolní, Československý spisovatel, Praha
  1983   Napoleon Bonaparte, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Rok správného zálesáka, Česká státní pojišťovna, _
  1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Emil Fafek (40 let fotoreportérem), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1985   Návrat zlatého vězně, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1985   Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Zlato (Od magie až po finanční spekulace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1986   Atomový pléd, Československý spisovatel, Praha
  1986   Naivní malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Oděvní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Svět formule 1, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1988   Noční let, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1988   Smrt v ráji, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1990   Tábor smůly (Skautské taškařice), Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1991   Abc začínající kuchařky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1991   Dopisy Felici (Výběr z listů), Nakladatelství Akropolis, Praha
  1991   Chodící legendy, TV Spektrum, Praha
  1994   Katedrála svatého Víta a Pražský hrad, Grafoprint-Neubert, Praha 5
  1994   Kindere Jezus in Praag, Uitgeverij De Fontein, Baarn
  1995   Jiří Mocek
  1995   Vladimír Komárek: Grafika, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1995   Vladimír Komárek: Obrazy, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1996   Lásky a nelásky aneb Není tam nahoře ještě někdo jinej?, Nakladatelství Forma, s.r.o., Praha
  1996   Potrhlá Andula (České moderní pohádky), Nakladatelství Akropolis, Praha
  1997   Pavel Šmok (Na přeskáčku), Nakladatelství Akropolis, Praha
  1997   Pavel Šmok na přeskáčku, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2006   Biblické příběhy, Levné knihy KMa, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Klasikové české krajinomalby 20. století (ze sbírek Národní galerie v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Antonín Kybal: Tapiserie, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1969   Celostátní soutěž kresleného humoru Písek 68, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1970   Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Flámská figurální malba 17. století, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
soubor fotografií
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Petrkov Bohuslava Reynka (Cyklus fotomontáží), Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Angličtina ve strojírenství, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1996   Dějiny umělecké kultury (II), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha