Libor Erban

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1985   Jihočeští výtvarníci a architekti (K 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., _
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Jižní Čechy (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 9-10
Almanach
published, title (subtitle)
1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění