Libor Erban

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1961 - 1967   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura), Cubr František