Roman Halmi

* 1970, Zvolen (Zvolen), Slovensko (Slovakia)
architect

 

nationality: Slovak
sex: male