Jindřich Tomas

* 23. 5. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
22. 9. 2010, Litoměřice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
historian, archivist

 

sex: male

word:
Jindřich Tomas. Historik. Archivář. Odborný publicista.
Narozen v Praze. Rodiče Rudolf a Malvína Tomasovi. V l. 1938-1946 absolvoval reálné gymnasium na Smíchově. Od r. 1946 studoval obor filosofie-dějepis na filosofickém fakultě pražské univerzity. Jeho učiteli byli Karel Stloukal (historie), Václav Chaloupecký )historie), Václav Vojtíšek (historie, pomocné vědy historické, Jan Blahoslav Kozák (filosofie), Jan Patočka (filosofie), Otakar Machotka (sociologie) a Vincenc Pořízka (indologie). V r. 1952 obhájil disertační práci s názvem Hospodářské poměry v městech pražských v letech 1518-1547. Po absolovování studia na filosofické fakultě pražské university byl činný v Historickém spolku. Od května 1953 působil jako městský, později jako okresní archivář v Žatci. Od 15. 10. 1955 až do odchodu do důchodu r. 1990 působil v Litoměřicích jako okresní archivář. V Litoměřicích se oženil s Karlou Pluhařovou. Rodina - manželka Karla a děti Jan, Karel, Petr a Martin - mu poskytovala vhodné zázemí pro jeho odbornou a veřejnou činnost. Jindřich Tomas působil také jako člen Komise pro dějiny cen a mezd při katedře čs. dějin FF UK až do zániku této komise r. 1989. Jindřich Tomas působil též v Komisi pro dějiny měst. R. 2002 byl jmenován čestným členem České archivní společnosti. R. 2007 se stal čestným občanem města Litoměřice. R. 2008 ustaven členem Řádu Rytířů José Rizala. Svou odbornou činnost zaměřil vedle zpracovávání dějin osídlení Litoměřicka a dějiny měst též na dějiny Dálného Východu ( Filipíny, Indie a pod.).

Dílo:

- ..Dějiny města Litoměřic. Litoměřice 1997
- Historický atlas měst České republiky. Sl. č. 1. Litoměřice. Praha 1996
- Litoměřický městský region ve středověku. Ústecký sborník historický,1979,s.61-82,
- Města v severozápadních Čechách ve 13. století. Hospodářské dějiny,4/1979,s.69-132,
- Nejstarší městské hradby v Litoměřicích. Archaeologia historica,20/1995,s.91-106,
- Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu. Výbor studií. Sest. Oldřich Kotyza a Jan Klápště. Litoměřice 1999
- Počátky města Litoměřic. Sborník Severočeského musea. Historie, 5/1966,s.15-64,
- Řemeslníci 11. - 13. století v českých zemích v písemných pramenech. Archaeologia historica, 8/1983,s.73-84,
(soupis díla není zatím dokončen)